Despre noi

 

            Intreprinderea Familială David Fănică a fost înfiinţată în anul 1992 având ca obiect de activitate lucrări de tâmplărie şi dulgherie.               
            Ideea producerii uleiului de cânepă s-a născut din dorinţa de a obţine un ulei natural, proaspăt, cu virtuţi terapeutice nealterate şi, nu în ultimul rând ieftin, a cărui destinaţie era consumul propriu.
            Totuşi, realizarea acestui deziderat presupunea asigurarea unor dotări specifice pentru procesarea seminţelor de cânepă, precum şi obţinerea unei autorizaţii pentru achiziţionarea acestora. Privind astfel lucrurile, costurile pentru materializarea ideii iniţiale erau prea mari pentru a produce ulei de cânepă doar pentru consum propriu, singura alternativă pentru realizarea ei reprezentând producţia de ulei în scop comercial.
În acest sens activitatea intreprinderii a fost extinsă în anul 2009 incluzând ca obiect de activitatea fabricarea uleiurilor şi grăsimilor şi s-au pus bazele producţiei de uleiuri presate la rece.
            Au urmat apoi primele şarje de produs, testele de laborator, obţinerea notificării pentru produs şi, în final, punerea pe piaţă.
            Şi iată că de la dorinţa de a produce pentru consum propriu cca. 5 litri de ulei pe an, s-a ajuns la o capacitate de producţie de 25 litri pe zi, asigurând totodată consumatorilor de ulei de cânepă presat la rece o sursă constantă de produs natural, de bună calitate şi mai ieftină decât a produselor similare existente pe piaţă.
            Produsele intreprinderii noastre sunt înregistrate sub marca DAVOIL şi reprezintă produse de înaltă calitate, obţinute din materii prime certificate, prin tehnologii tradiţionale, ecologice, fără adausuri de conservanţi sau alţi aditivi.
            Întregul proces de producţie este supus permanent controlului calităţii garantând astfel calitatea declarată a produselor noastre.

           

            Pentru viitor ne propunem să dezvoltăm şi să orientăm producţia de uleiuri presate la rece spre acele produse care asigură un mod de viaţă sănătos, corect şi profilactic.